Doświadczenie

Dotychczas zrobiliśmy:

dla branży dystrybucji energii elektrycznej:

 ♦ wykonywanie specjalizowanych aplikacji monitorujących utworzenie nowych obiektów w systemie GIS

 ♦ wykonywanie specjalizowanych aplikacji wykonujących analizy połączeń topologicznych pomiędzy obiektami energetycznymi w systemie GIS

prace analityczne, programistyczne i wdrożeniowe w zakresie opracowania modułu użytkowego do przeprowadzenia integracji pomiędzy systemami GIS oraz SCADA

opracowanie i wdrażanie aplikacji umożliwiających wykorzystanie geodezyjnego sprzętu pomiarowego do pozyskania danych geoprzestrzennych i wprowadzenie ich do systemu GIS

  wykonywanie siatek kalibracyjnych dla rastrowych map zasadniczych w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych

  analiza materiałów źródłowych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

  przeniesienie danych katastralnych z układu geodezyjnego 65 do układu geodezyjnego 2000, w tym import danych do systemu GIS

  wykonanie parametrów transformacji współrzędnych geodezyjnych do układów lokalnych w systemie GIS.

  pozyskanie w terenie danych o obiektach sieci elektroenergetycznej

  opracowanie narzędzi aplikacyjnych do opisywania obiektów sieci elektroenergetycznej oraz do weryfikacji wprowadzonych informacji

  opracowanie aplikacji internetowej wspomagającej prace pozyskania danych w terenie, realizującej przydzielanie i kontrolę zleceń, zarządzanie wiedzą i wymianę informacji między członkami zespołu pozyskującego dane

  konwersja danych geoprzestrzennych do systemu GIS

  weryfikację pozyskanych danych w systemie GIS

 

dla branży dystrybucji gazu:

  wdrożenie systemu informacji o sieci w oparciu o pakiet Gas Distribution Office na bazie systemu Smallworld

  pozyskanie danych geoprzestrzennych o sieci gazowniczej

 

na rzecz przedsiębiorstwa geodezyjnego:

  opracowanie bazy danych katastralnych dla Południowej Obwodnicy Warszawy

  opracowanie bazy danych katastralnych dla drogi gminnej na terenie gminy Błonie

  Wykonanie bazy właścicieli i władających oraz opracowanie raportów z bazy, w ramach projektu ustalenia linii brzegowej rzeki Ner i Mała Widawka

  opracowanie projektu systemu referencyjnego dróg wojewódzkich Dolnego Śląska

 

na rzecz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:

  uzupełnienie powiatowej mapy numerycznej wynikami pomiarów sytuacyjnych realizowanych w latach 2007-2009r

Kim jesteśmyDoświadczenieProjektyOfertaWspółpracaKontakt