Usługi
Produkty
Produkty


LovionLovion jest system zarządzania operacyjnego dla operatorów sieci, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie ich procesów biznesowych. Koncentruje on kluczowe procesy zarządzania, budowy i eksploatacji sieci. Innymi słowy jest programem pełniącym funkcję potężnej platformy integracyjnej do zarządzania procesami inżynierii biznesowej.

Lovion BIS jest używany przez wielu operatorów do procesów budowy, obsługi i zarządzania siecią. Do tego celu Lovion oferuje szereg interfejsów zgodnych z systemami informatycznymi używanymi w danym przedsiębiorstwie. Tym samym systemy takie jak ERP, DMS i GIS mogą być ściśle zintegrowane z Lovion BIS. 
Dodatkowo stanowi wsparcie dla wszystkich popularnych urządzeń mobilnych, takich jak tablety, smartfony i komputery przenośne a w razie konieczności, może również działać jako główny system wprowadzania i przetwarzania danych. Modułowa konstrukcja programu pozwala elastycznie dobierać i budować rozwiązania najlepiej odpowiadające potrzebom klienta. 

Proces zarządzania siecią wykorzystuje wszystkie dostępne w Lovion zintegrowane dane do wspierania strategicznych decyzji zarządczych. Proces budowy jaki i eksploatacji sieci jest kontrolowany za pośrednictwem modułów systemu informatycznego. Część techniczna planowania i budowy sieci jest zsynchronizowana z częścią handlową poprzez ścisłą integrację z systemem ERP.


Lovion BIS jest z powodzeniem stosowany przez wiele zagranicznych firm zajmujących się dystrybucją mediów, jako strategiczny system zarządzania majątkiem, między innymi w Niemczech, Holandii, Szwajcarii i Czechach.

 

Kim jesteśmyDoświadczenieProjektyOfertaWspółpracaKontakt