Projekty
Projekty badawcze
Projekty
 • Wykonanie specjalizowanych aplikacji analizujących połączenia topologiczne pomiędzy obiektami energetycznymi zapisanymi w bazach systemu GE Smallworld oraz monitorującej pojawienie się nowych obiektów w systemie GE Smallworld wraz zapisem informacji o nowych obiektach w postaci pliku XML w katalogu wymiany.

(podwykonawca firmy Asseco Poland SA dla PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów)
 

 • Wykonanie siatek kalibracyjnych rastrów map zasadniczych w układzie współrzędnych 2000/18.

(ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu)

 

 • Analiza materiałów źródłowych pod kątem wykorzystania danych katastralnych w zakresie informacji o działkach budynkach oraz przeniesienie danych katastralnych z układu geodezyjnego 65 do układu geodezyjnego 2000, w tym import danych do systemu GE Smallworld.

(ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu)

 

 • Opracowanie bazy danych katastralnych dla Południowej Obwodnicy Warszawy oraz drogi gminnej na terenie gminy Błonie.

(Geo-Metric Sp. z o. o., Warszawa)

 

 • Wykonanie bazy właścicieli i władających oraz opracowanie raportów z bazy, w ramach projektu ustalenia linii brzegowej rzeki Ner i Mała Widawka.

(Geo-Metric Sp. z o. o., Warszawa)

 

 • Opracowanie projektu systemu referencyjnego dróg wojewódzkich Dolnego Śląska.

(Geo-Metric Sp. z o. o., Warszawa)

 

 • Prace analityczne, programistyczne i wdrożeniowe w zakresie utworzenia modułu użytkowego do wspomagania kojarzenia łączników i stacji w systemie GIS oraz Ex.

(podwykonawca firmy Globema Sp. z o. o., dla PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów)

 • Wdrożenie i zintegrowanie sprzętu pomiarowego z systemem GE Smallworld.

(PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów)

 

 • Uzupełnienie rozwarstwionej mapy numerycznej powiatu wynikami pomiarów sytuacyjnych realizowanych w latach 2007-2009 r.

(Starostwo Powiatu Zgierskiego)

 

 • Wdrożenie systemu informacji o sieci Gas Distribution Office na bazie systemu GE Smallworld wraz z pozyskaniem danych o sieci gazowej.

(Anco Sp. z o. o. w Jarocinie)

 

 • Wprowadzenie parametrów transformacji układów lokalnych do systemu GE Smallworld.

(ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Kaliszu)

 

 • Opracowanie koncepcji wdrożenia systemu zarządzania majątkiem sieciowym.

(KPMG Sp. z o. o. dla TAURON Dystrybucja SA)

 

 • Pozyskiwanie oraz aktualizacja danych o liniach SN i nN. W zakres wchodziły:
- inwentaryzacja w terenie metodą fotograficzną obiektów sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN i nN,
- wektoryzacja linii kablowych i napowietrznych nN,
- opracowanie schematów wewnętrznych stacji SN/nN, złączy i szafek kablowych nN (z wykorzystaniem zdjęć urządzeń wykonanych w obiektach),
- aktualizacja danych o obiektach SN i nN,
- wiązanie odbiorców energii elektrycznej do złączy,
- aktualizacja na podstawie paszportów schematów wewnętrznych GPZ oraz linii WN,
- import danych do systemu GE Smallworld.

(Energo-Konsulting Sp. z o. o. i ENERGA-Operator Projektowanie Sp. z o. o. dla ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu)

 

 • Serwis systemu GE Smallworld

(Anco Sp. z o. o.)

 

 •   Migracja danych z systemu GE Smallword do systemu SID firmy Apator-Rector.

(ENERGA-Operator SA Oddział w Kaliszu)

Kim jesteśmyDoświadczenieProjektyOfertaWspółpracaKontakt