Projekty
Projekty badawcze
Projekty badawcze

 EDS

 

W ramach programu INNOTECH (ścieżka programowa Hi-Tech), dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju tworzymy unikalny prototyp systemu EDS służący do automatycznego rozpoznawania obiektów sieci elektroenergetycznej ze zdjęć. Jest to autorskie narzędzie naszej firmy, które powstaje przy współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Do współpracy przy tworzeniu programu zaprosiliśmy zespół naukowców mających duże doświadczenie, wiedzę oraz dorobek w zakresie automatycznego rozpoznawania obrazu ze zdjęć.

Pomysł narodził się z obserwacji i doświadczeń podczas realizowanych projektów.  Zauważyliśmy, że w przypadkach gdzie występują typowe powtarzalne urządzenia a fotografie wykonane są odpowiedniej jakości, wówczas mogą być one wykorzystane do identyfikacji odwzorowanych na nich elementów sieci bez udziału człowieka. Dlatego powstała idea stworzenia programu EDS, który obecnie jest w końcowej fazie produkcji.

System EDS, służy do automatycznego rozpoznawania zarówno małych (np. izolatory linii napowietrznych) jak i dużych (np. słupy linii napowietrznych) obiektów sieci elektroenergetycznych.

Opis działania :

EDS działa w oparciu o sieci neuronowe typu SVM (Support Vector Machine). Proces identyfikacji obiektów sieci elektroenergetycznych realizowany jest za pomocą dwóch rozłącznych metod: jednej dla identyfikacji małych obiektów, drugiej dla identyfikacji dużych obiektów. Obie metody w swym działaniu oparte są o analizę takich własności wizerunków obiektów elektroenergetycznych jak: kolor, faktura, kształt i typowa wielkość. Bazują one na podziale wykonanych zdjęć na mniejsze fragmenty i odpowiedniej identyfikacji na nich elementów obiektów elektroenergetycznych. Każda ze zdefiniowanych klas obiektów elektroenergetycznych, która ma być rozpoznawana, posiada swój własny moduł rozpoznający. W przypadku małych obiektów na jednym zdjęciu  (scenie) może występować kilka rodzajów klas, toteż każde ze zdjęć jest prezentowane wszystkim modułom rozpoznającym, obiekty na zdjęciu. Uczenie modułów programu następuje na podstawie przygotowanych różnorodnych wzorców (po kilkadziesiąt fotografii, będących reprezentatywnym zbiorem możliwych scen, w których dany obiekt może się znaleźć) dla poszczególnych klas obiektów elektroenergetycznych. Wszystkie zdjęcia w systemie informatycznym, stosowane do rozpoznawania obiektów, zarówno na etapie uczenia modułu jak i na etapie jego eksploatacji powinny charakteryzować się zestandaryzowaną rozdzielczością o wartości kilku megapikseli

Kim jesteśmyDoświadczenieProjektyOfertaWspółpracaKontakt